Ajatteluamme ohjaa Lean. Kokonaisvaltaisesti. Se on filosofia, johtamismenetelmä ja joukko työkaluja. Leanista kumpuavat arvomme ovat asiakaslähtöisyys, jatkuva kehittyminen, korkeatasoinen palvelu ja asiakkaan liiketoiminnan ja Winmoren henkilöstön asiantuntemuksen kunnioitus.

Asiakaslähtöisyys saa meidät selvittämään ja ennakoimaan mahdollisimman tarkasti asiakkaiden tarpeet. Emme tee mitään ylimääräistä, mikä ei tuota asiakkaalle lisäarvoa. Pidämme kiinni sopimuksistamme. Pyrimme hyödyntämään kaikki keinot riittävän kommunikaation ja yhteistyön varmistamiseksi meidän ja asiakkaamme välillä.

Jatkuva kehittyminen tuo muutosvalmiutta ja asiantuntijuutemme paranee, osaamisalueemme laajenee. Ilmapiirimme ja työtapamme tukevat jatkuvaa parantamista ja kehittymistä. Hyödynnämme kaikki mahdollisuudet oppia. Tarjoamme tämän näkökulman myös työssämme asiakasprojekteissa.

Korkeatasoinen palvelu on meille sydämen asia. Suhtaudumme intohimoisesti laatuun ja asiakkaan tarpeiden täyttämiseen. Meille ei riitä pelkkä virheettömyys ja ripeys, vaan lopputuotteen on oltava myös tarkoitustaan vastaava. Meillä ei ole perävalotakuuta, vaan otamme asiakkaan asian myös omaksi asiaksemme.

Asiakkaan liiketoiminnan ja Winmoren henkilöstön asiantuntemuksen kunnioitus takaa sen, että asiakkaan liiketoiminnan tarpeita suojellaan viimeiseen asti – siihen ei aiheuteta tarpeettomia häiriöitä. Pidämme myös salaiset asiat salaisina. Arvostamme suuresti asiantuntemusta, jolloin pyrimme ensin hyödyntämään toiminnan kehittämisen perustana asiakasyrityksen henkilöstön asiantuntemusta ja sen jälkeen täydentämään sitä omalla asiantuntemuksellamme. Winmoren asiantuntijaa rohkaistaan jatkuvasti kehittämään asiantuntemustaan.