Tyhmä saanee olla, mutta ei kannata olla tyhmä ja ahkera. Jos digitalisoidaan huono prosessi, se on jatkossakin edelleen huono prosessi ja digitaalisuus mahdollistaa entistä useamman väärän tai turhan asian tekemisen – ja resurssien tehokkaamman hukkaamisen.

Digitalisoitava prosessi kuntoon

Ennen tietojärjestelmähankintaa kannattaa varmistaa, että prosessi, jota digitalisoidaan on kunnossa, kuvattu ja kommunikoitu, riskit on kartoitettu ja hallinnassa, mahdollisuudet ovat hyödynnettävissä ja että tuotettavan tietojärjestelmän määritelmät ovat riittävät.

Hankinnan onnistumisen edellytykset kuntoon

Tietojärjestelmän tuottamisen aikana on tietojärjestelmän tilaajan syytä olla tietoinen tietyistä erittäin tärkeistä seikoista. Näitä seikkoja ovat mm. se tosiasia, että tuotannon aikana niin tilaaja kuin tuottaja oppivat teknologioista ja tarpeistaan lisää, tilaajan mahdolliset asiakastarpeetkin saattavat muuttua, joten hankkeen on oltava valmis hallittuihin muutoksiin myöhäisessäkin hankkeen vaiheessa. Harvoin kannattaa tietojärjestelmähanketta toteuttaa niin, että sitä ensin suunnitellaan pitkään tilaajan taholla, jonka jälkeen tarjotaan kattavat kiveen hakatut määritelmät tuottajalle ja jäädään odottamaan lopputuotteen valmistumista (joka ei sitten enää olekaan tarkoitustaan vastaava tai on jopa virheellinen).

Winmoren taustalta löytyy vahva osaaminen tietojärjestelmien suunnittelusta ja alihankkijoiden toiminnan onnistumisen edellytysten varmistamisesta.

Winmoren lähestymistapa on erittäin käytännönläheinen ja tarkka

Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Siksi käymme tavoitteenne ja tarpeenne läpi ja saatte siis tarjouksen juuri teille sopivista toimenpiteistä. Edistymisen oikeanlainen mittaaminen on erikoisosaamistamme kuten myös henkilöstön onnistunut motivoiminen jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen.

Winmorelta voit tilata hankejohdon tai avainhenkilöidenne tueksi sparrausta digitalisoitavan prosessin kehittämisvaiheessa tai kun tietojärjestelmä on jo hankintavaiheessa. Saat ratkaisun, joka toteutetaan Leanin, Agilen ja Lean Startupin hengessä ja menetelmin ja joka tukee näiden tavoitteita.

Ota yhteyttä ja tilaa organisaatiollesi ilmainen alkukartoitus!Digital