Tyhmä saanee olla, mutta ei kannata olla tyhmä ja ahkera. Jos digitalisoidaan huono prosessi, se on jatkossakin edelleen huono prosessi ja digitaalisuus mahdollistaa entistä useamman väärän tai turhan asian tekemisen – ja resurssien tehokkaamman hukkaamisen.

Digitalisoitava prosessi kuntoon

Ennen tietojärjestelmähankintaa varmistetaan, että prosessi, jota digitalisoidaan on Lean ja Agile -henkisesti kunnossa, kuvattu ja kommunikoitu, riskit on kartoitettu ja hallinnassa, mahdollisuudet ovat hyödynnettävissä ja että tuotettavan tietojärjestelmän määritelmät ovat riittävän hyvällä tasolla työn aloittamiseksi.

Muutkin hankinnan onnistumisen edellytykset kuntoon

Tietojärjestelmän tuottamisen aikana on tietojärjestelmän tilaajan syytä olla tietoinen tietyistä erittäin tärkeistä seikoista. Näitä seikkoja ovat mm. se tosiasia, että tuotannon aikana niin tilaaja kuin tuottaja oppivat teknologioista ja tarpeistaan lisää, tilaajan mahdolliset asiakastarpeetkin saattavat muuttua, joten hankkeen on oltava valmis hallittuihin muutoksiin myöhäisessäkin hankkeen vaiheessa. Harvoin kannattaa tietojärjestelmähanketta toteuttaa niin, että sitä ensin suunnitellaan pitkään tilaajan taholla, jonka jälkeen tarjotaan kattavat kiveen hakatut määritelmät tuottajalle ja jäädään odottamaan lopputuotteen valmistumista (joka ei sitten enää olekaan tarkoitustaan vastaava tai on jopa virheellinen).

Tilaa onnistuneen digitalisointihankkeen varmistaminen! Isoon tai pieneen hankkeeseen. Omaan tai alihankittuun.

Winmoren lähestymistapa on erittäin käytännönläheinen ja tarkka. Winmoren konsultti konsultti varmistaa, että:

  • digitalisoitava prosessi on kunnossa
  • määrittelyt ovat oikeaan aikaan oikealla tasolla
  • työympäristö ja työtavat mahdollistavat oikeiden asioiden tekemisen (turhan työn karsien) oikeaan aikaan
  • ICT-palveluntarjoajan tai asiakkaan oman tiimin työtavat tuottavat erinomaista laatua

Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Siksi käymme tavoitteenne ja tarpeenne läpi ja saatte tarjouksen juuri teille sopivista toimenpiteistä. Edistymisen oikeanlainen mittaaminen on erikoisosaamistamme kuten myös henkilöstön onnistunut motivoiminen jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen.

Winmorelta voit tilata hankejohdon tai avainhenkilöidenne tueksi sparrausta digitalisoitavan prosessin kehittämisvaiheessa tai kun tietojärjestelmä on jo hankinta- ja toteutusvaiheessa. Saat ratkaisun, joka toteutetaan Leanin ja Agilen sekä myös Lean Startupin hengessä ja menetelmin.
 
 

Ota yhteyttä ja tilaa ilmainen alkukartoitus!

Puh. +358(0)40 621 6868 / asiakaspalvelu@winmore.fi
Tai täytä oheinen yhteydenottopyyntö-lomake.