Ennakoivasti varmistettu erinomainen laatu takaa asiakastyytyväisyyden lisäksi toiminnan sujuvuuden. Laatuongelmat aiheuttavat katkoksia työhön ja työtä joudutaan yhden virheen vuoksi tekemään (ja testaamaan) eri paikoissa uudelleen. Yrityksen imago kärsii laatuongelmista ja kun asiakas on se, joka löytää tuotteesta ongelman, tuotteen korjaaminen on erityisen kallista. Laadukas tuote tai palvelu on myös tarkoitustaan vastaava, tämä ei ole aina jokaisessa lopputuloksessa itsestäänselvyys. Voitte tilata Winmorelta täsmäparannusiskuja laadun parantamiseksi ja/tai järjestelmällistä laatutyötä ISO 9001:2015 standardin avulla.

Tilaa täsmäparannusiskut laadun parantamiseksi!

Tämä pitää sisällään mm.:

  • tarvittaessa kehityskohteen identifioimisen
  • kohteen syvällisen analyysin ja kehitysehdotukset, jotka huomioivat teidän parhaat käytäntönne ja henkilöstönne asiantuntijuuden
  • riskien hallinnan ja mahdollisuuksen hyödyntämisen tehostamisen
  • yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteuttamisen
  • tarvittaessa kohteen sisäisen ISO 9001:2015 auditoinnin

Tai tilaa järjestelmällisen laatutyön varmistaminen ISO 9001:2015 laatujärjestelmän avulla!

Winmoren avulla voitte järjestää laatutyön organisaatiossanne järjestelmälliseksi kattaen koko organisaation ja toimitusketjun.

ISO 9001:2015 laatustandardin avulla osoitatte asiakkaillenne, että organisaatiollanne on kyky ja halu tuottaa järjestelmällisesti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät niin asiakasvaatimukset kuin lakien ja viranomaisten vaatimukset. Tästä standardin mukaisesta järjestelmällisestä ja ketterästä lähestymistavasta on hyötyä, vaikkette omaisikaan tai hakisikaan sertifiointia.

Winmore käyttää ao. standardia kaikkien laatuun liittyvien palvelujensa pohjana ja näin asiakas saa kuitenkin aina soveltuvin osin ISO 9001:2015 -yhteensopivia toimintatapoja ilman lisäkustannuksia. Autamme samalla teitä tarvittaessa tehostamaan sisäistä auditointia ja myös koulutamme organisaatioonne oman sisäisen auditoijan.

Winmoren lähestymistapa on erittäin käytännönläheinen ja tarkka

Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Siksi käymme tavoitteenne ja tarpeenne läpi ja saatte tarjouksen juuri teille sopivista toimenpiteistä.

Winmoren taustalta löytyy vahva osaaminen laatujohtamisen ja -varmistamisen alalta sekä tähän liittyvästä muutosjohtamisesta, henkilöstön onnistuneesta motivoimisesta laadunvarmistamiseen. Edistymisen oikeanlainen mittaaminen on erikoisosaamistamme kuten myös henkilöstön onnistunut motivoiminen jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. Kun työmme on tehty varmistamme, että teillä on eväät jatkaa kehitystyötä myös jatkossa.

Winmorelta voit tilata esim. laatupäällikön, hankejohdon, avainhenkilöidenne tueksi sparrausta tai workshoppien vetäjän. Mikä on tarpeenne?
 
 

Ota yhteyttä ja tilaa ilmainen alkukartoitus!

Puh. +358(0)40 621 6868 / asiakaspalvelu@winmore.fi
Tai täytä oheinen yhteydenottopyyntö-lomake.