Hyvä resurssitehokkuus on tärkeä osa ketterää kilpailukykyä, mutta kilpailukyky on ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä eri muodoissaan organisaation kaikilla tasoilla, se on sujuvia prosesseja, tehden vain ja ainoastaan oikeita asioita oikeaan aikaan, se on erinomaista laatua ja läpi koko organisaation tapahtuvaa jatkuvaa oppimista, parantamista, kehittymistä ja innovaatioita – turvallisessa ja tehokkaassa työympäristössä. Ja johtaminen mahdollistaa kaiken tämän.

Kontrolloidut, mutta samalla ketterät ja muutosvalmiit, ennakoitavat sekä edistymistä selkeästi ja oikein osoittavat prosessit tuovat kyvyn vastata kilpailijoiden haasteisiin nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Työntekijätkin ovat tyytyväisempiä.
 
Käymme tavoitteenne ja tarpeenne läpi ja saatte tarjouksen juuri teille sopivista toimenpiteistä kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn parantamiseksi Leanin ja Agilen hengessä, oikeanlaisilla mittareilla edistystä seuraten.

Tilaa ketterää kilpailukykyä! Teille sopivia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

  • asiakaslähtöisyyden kehittäminen koko organisaatiossa
  • tehokkuutta uuden bisneksen luomiseen (luodaan teistä reStartup)
  • avainprosessien sujuvoittaminen ja tehostaminen (ml. erinomaisen laadun varmistaminen)
  • strategista johtamista tukevaan it-kokonaisarkkitehtuuriin liittyvän työn kehittäminen
  • yksittäisten tiimien laatutyön ja ketteryyden kehittäminen
  • jatkuvan parantamisen menetelmien kehittäminen ja oppivan organisaation luominen
  • tiettyjen täsmäparannusiskujen toteuttaminen kriittisiksi havaittuihin kohteisiin
  • ym.

Kerro tarpeenne ja tilaa organisaatiollesi ilmainen alkukartoitus!
 
Winmoren lähestymistapa on erittäin käytännönläheinen ja tarkka!

Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Siksi käymme tavoitteenne ja tarpeenne läpi ja saatte tarjouksen juuri teille sopivista toimenpiteistä. Palvelumme pitää yleensä sisällään ensin kohteen tarkan analyysin, sen jälkeen yhdessä määritellyt toimet ja niiden läpiviennin tiiviissä yhteistyössä teidän kanssanne. Poistamme prosesseistanne hukat. Edistymisen oikeanlainen mittaaminen on erikoisosaamistamme kuten myös henkilöstön onnistunut motivoiminen jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. Kun työmme on tehty varmistamme, että teillä on eväät jatkaa kehitystyötä myös jatkossa.

Leanin ja Agilen lisäksi Winmore käyttää mm. ISO 9001:2015 standardia laatuun liittyvän kehitystyön pohjana ja näin asiakas saa aina soveltuvin osin ISO 9001:2015 -yhteensopivia toimintatapoja ilman lisäkustannuksia.

Winmorelta voit tilata hankejohdon, avainhenkilöidenne tueksi sparrausta tai vaikkapa workshoppeja. Osissa tai isompana kokonaisuutena. Mikä on tarpeenne?

 
 

Ota yhteyttä ja tilaa ilmainen alkukartoitus!

Puh. +358(0)40 621 6868 / asiakaspalvelu@winmore.fi
Tai täytä oheinen yhteydenottopyyntö-lomake.