“Kävi kuin entiselle hevoselle – juuri, kun oppi olemaan syömättä, se otti ja kuoli”.

Kustannustehokkuuden loputon viilaaminen ja tämän toiminnan jatkuva parantaminen on vain häviämiseen sopeutumista. Näin voidaan toki alentaa hintoja ja kilpailla markkinoilla sen avulla, mutta kuinka pitkäikäinen ratkaisu se lopulta on?

Ketterä kilpailukyky on toki myös resurssitehokkuutta. Se on kuitenkin ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä eri muodoissaan organisaation kaikilla tasoilla, se on sujuvia prosesseja, erinomaista laatua ja läpi koko organisaation tapahtuvaa jatkuvaa oppimista, parantamista, kehittymistä ja innovaatioita. Asiantuntijuus on yrityksessä arvossaan ja tehokkaassa hyötykäytössä. Kontrolloidut, mutta samalla ketterät ja muutosvalmiit, ennakoitavat sekä edistymistä selkeästi osoittavat prosessit tuovat kyvyn vastata kilpailijoiden haasteisiin nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Asiakkaat kiittävät ja vielä kaupan päälle henkilöstökin on tyytyväinen ja mm. sairauspoissaolot vähenevät. Näitä asioita tarjoaa Lean.

Lean-ajattelun ja sen työkalujen sekä esimerkiksi Agilen käyttöönoton jälkeen yrityksessä luodaan ideaalitilanteessa toiminnan malli, jolloin huonoja aikoja ei koskaan tule, vaikka markkinatilanteet vaihtelisivat.

Winmorella on tarjolla ratkaisut ketterän kilpailukyvyn luomiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Ratkaisumme.

Virtaus