Ikä on vain numeroita – vanhempi ja isokin yritys taipuu reStartupiksi. Jos vanhempi ja mahdollisesti isokin yrityksesi kaipaa uutta potkua bisnekseen, sitä saadaan Lean Startupin sekä Lean-filosofian mukaisen toiminnan avulla.

Lean Startup -menetelmä on luotu Startupeja varten parantamaan markkinoilletulon nopeutta ja osumatarkkuutta. Lean Startup perustuu markkina/asiakaskartoitukseen, ketteriin Agile -menetelmiin sekä tietenkin Leaniin. Tehdään hallittuja kokeiluja ja opitaan nopeasti asiakkaiden todelliset tarpeet ja ostomotiivit ja tuodaan markkinoille tuote, joka pitää sisällään absoluuttisen minimin ominaisuuksia – minimiä vähempi määrä ominaisuuksia ei näet täytä asiakkaiden tarpeita, minimiä suurempi määrä ominaisuuksia on hukkaa (tulouta rahat tästä versiosta ensin ja säästä ylimääräisten ominaisuuksien tekemiseen käytetyt resurssit vaikkapa seuraavaan versioon).

Kun yritys toimii Leanisti, toiminnan ollessa sujuvaa ja asiantuntijuus arvossaan, aikaa ja energiaa jää jatkuvaan oppimiseen, parantamiseen, kehittymiseen ja innovaatioihin.

Winmorella on tarjolla ratkaisut uuden bisneksen luomiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Ratkaisumme.

Startup