Ennakoivasti varmistettu erinomainen laatu takaa asiakastyytyväisyyden lisäksi toiminnan sujuvuuden. Laatuongelmat aiheuttavat katkoksia työhön ja työtä joudutaan tekemään uudelleen. Uudelleen tehtävän työn määrä vain kasvaa, jos viallisen osan korjauksen vuoksi joudutaan korjaamaan (ja testaamaan) muitakin osia. Yrityksen imago kärsii laatuongelmista ja kun asiakas on se, joka löytää tuotteesta ongelman, tuotteen korjaaminen on erityisen kallista. Laadukas tuote tai palvelu myös vastaa tarkoitustaan. Voitte tilata Winmorelta täsmäparannusiskuja laadun parantamiseksi ja/tai järjestelmällistä laatutyötä ISO 9001:2015 avulla.

Täsmäparannusiskut laadun parantamiseksi

Voitte tilata rajattuun kohteeseen suunnatun laadunparannushankkeen. Tämä pitää sisällään mm.:

  • tarvittaessa kehityskohteen identifioiminen
  • kohteen syvällisen analyysin ja kehitysehdotukset, jotka huomioivat teidän parhaat käytäntönne ja henkilöstönne asiantuntijuuden
  • riskien hallinnan ja mahdollisuuksen hyödyntämisen tehostaminen
  • yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteuttaminen (myös kohteen sisäinen ISO 9001:2015 auditointi tarvittaessa)
Järjestelmällisen laatutyön varmistaminen ISO 9001:2015 laatujärjestelmän avulla

Ketterämmäksi uudistetun ISO 9001:2015 laatustandardin avulla osoitatte asiakkaillenne, että organisaatiollanne on kyky ja halu tuottaa järjestelmällisesti tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät niin asiakasvaatimukset kuin lakien ja viranomaisten vaatimukset.

Winmoren avulla voitte järjestää laatutyön organisaatiossanne paremmin vastaamaan ISO 9001:2015 -vaatimuksia. Tästä järjestelmällisestä lähestymistavasta on hyötyä, vaikkette hakisikaan sertifiointia. Autamme samalla teitä tehostamaan sisäistä auditointia ja tarvittaessa koulutamme organisaatioonne oman sisäisen auditoijan.

Winmoren lähestymistapa on erittäin käytännönläheinen ja tarkka

Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Siksi käymme tavoitteenne ja tarpeenne läpi ja saatte siis tarjouksen juuri teille sopivista toimenpiteistä.

Winmoren taustalta löytyy vahva osaaminen laatujohtamisen ja -varmistamisen alalta sekä tähän liittyvästä muutosjohtamisesta, henkilöstön onnistuneesta motivoimisesta laadunvarmistamiseen. Edistymisen oikeanlainen mittaaminen on erikoisosaamistamme kuten myös henkilöstön onnistunut motivoiminen jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. Kun työmme on tehty varmistamme, että teillä on eväät jatkaa kehitystyötä myös jatkossa.

Winmorelta voit tilata laatupäällikön, hankejohdon, avainhenkilöidenne tueksi sparrausta tai workshoppien vetäjän.

Ota yhteyttä ja tilaa organisaatiollesi ilmainen alkukartoitus!