Ketterää Lean ja Agile –kilpailukykyä

Hyvä resurssitehokkuus on tärkeä osa ketterää kilpailukykyä, mutta kilpailukyky on ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä eri muodoissaan organisaation kaikilla tasoilla, se on sujuvia prosesseja, tehden vain ja ainoastaan oikeita asioita oikeaan aikaan, se on erinomaista laatua ja läpi koko organisaation tapahtuvaa jatkuvaa oppimista, parantamista, kehittymistä ja innovaatioita – turvallisessa ja tehokkaassa työympäristössä. Kontrolloidut, mutta samalla ketterät ja muutosvalmiit, ennakoitavat sekä edistymistä selkeästi ja oikein osoittavat prosessit tuovat kyvyn vastata kilpailijoiden haasteisiin nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Käymme tavoitteenne ja tarpeenne läpi ja saatte tarjouksen juuri teille sopivista toimenpiteistä kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn parantamiseksi Leanin ja Agilen hengessä, oikeanlaisille mittareilla edistystä seuraten.

Teille sopivia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

  • ketteryyden skaalaaminen ison yrityksen toimintaympäristöön SAFe-mallin avulla
  • strategista johtamista tukevaan kokonaisarkkitehtuuriin liittyvän työn kehittäminen
  • avainprosessien sujuvoittaminen ja tehostaminen
  • yksittäisten tiimien laatutyön ja ketteryyden kehittäminen
  • jatkuvan parantamisen menetelmien kehittäminen ja oppivan organisaation luominen
  • tiettyjen “täsmäparannusiskujen” toteuttaminen kriittisiksi havaittuihin kohteisiin
  • ym.

Kerro tarpeenne ja tilaa organisaatiollesi ilmainen alkukartoitus!

Tehokkuutta uuden bisneksen luomiseen

Jos liikeidea on jo valmiina, (re)Startup-moodissa voitte tehdä hallittuja kokeiluja, opitaan nopeasti asiakkaiden todelliset tarpeet ja ostomotiivit ja näin tuodaan markkinoille hyvin osuva tuote. Tuote, joka pitää sisällään absoluuttisen minimimäärän ominaisuuksia, eikä täten hukata tuotantovaiheessa resursseja.

Jos liikeideoiden kehittelyyn tarvitaan lisäpotkua, kehitystyöhön pitää tarjota henkilöstölle mahdollisuus. Tarpeidenne mukaisesti kehitämme jatkuvan parantamisen, kehittämisen ja oppimisen menetelmiä innovaatioiden luomiseksi.

Winmoren lähestymistapa on erittäin käytännönläheinen ja tarkka

Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Siksi käymme tavoitteenne ja tarpeenne läpi ja saatte siis tarjouksen juuri teille sopivista toimenpiteistä. Palvelumme pitää yleensä sisällään ensin kohteen tarkan analyysin, sen jälkeen yhdessä määritellyt toimet ja niiden läpiviennin tiiviissä yhteistyössä teidän kanssanne. Poistamme prosesseistanne hukat. Edistymisen oikeanlainen mittaaminen on erikoisosaamistamme kuten myös henkilöstön onnistunut motivoiminen jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. Kun työmme on tehty varmistamme, että teillä on eväät jatkaa kehitystyötä myös jatkossa.

Winmorelta voit tilata hankejohdon, avainhenkilöidenne tueksi sparrausta tai vaikkapa workshoppeja. Osissa tai isompana kokonaisuutena. Mikä on tarpeenne?

Ota yhteyttä ja tilaa organisaatiollesi ilmainen alkukartoitus!