Winmore tarjoaa aloittavalle pk-yrittäjälle sparrausta, joka pitää sisällään tapaamisia ja 2 kuukautta riittävästi etätukea (sähköposti, puhelin, skype, slack …).

Tilaa aloittavan yrittäjän sparraus, joka pitää sisällään seuraavia asioita:

  • Yritys-Suomen sähköisen työkalun mukaisen liiketoimintasuunnitelman ja sen osien laatimisessa avustaminen
  • halutessasi myös joidenkin liiketoimintasuunnitelmaan liittyvien osa-alueiden (esim. strategia, riskit) tarkemmassa analysoimisessa avustaminen
  • avustaminen riittävän markkinatutkimuksen tekemisessä sekä asiakastarpeiden ja omien vahvuuksien kirkastamisessa
  • yrityksen perustamiseen ja toiminnan alkuvaiheeseen liittyvää käytännön neuvontaa
  • avustaminen imagon ja markkinointimateriaalin kehittämisessä (Winmorelta saa myös myyvät WordPressillä toteutetut kotisivut)
  • Startup-konsultointia Leanin ja Agilen hengessä muun avustamisen yhteydessä (eli kuinka järjestät yrityksessäsi toiminnan oikeasti asiakaslähtöiseksi, sujuvaksi, tehokkaaksi ja kuinka yrityksesi pysyy jatkossa kilpailukykyisenä).
  • Ideasi jalostuvat!

Panostamalla tähän alkusuunnitteluun vähennetään riskiä tehdä yritystoiminnan alkuvaiheen kalliiksikin tulevia virheitä ja tehdään todennäköisemmin asiat jo ensimmäisellä kerralla oikein. Myös, jos haetaan rahoitusta, rahoittaja arvostaa selkeitä ja laadukkaita suunnitelmia ja arvioita.

 
 

Ota yhteyttä!

Puh. +358(0)40 621 6868 / asiakaspalvelu@winmore.fi
Tai täytä oheinen yhteydenottopyyntö-lomake.