Kun bisnes polkee paikallaan tai tuote ei valmistu ajallaan, syynä voi olla esimerkiksi se, että yritys rakentaa tuotettaan liikaa ja liian hitaasti tai yrityksen työtavat eivät tue uuden bisneksen luomista. Startup-yrityksessä saattaa käydä myös niin, että työntekijämäärän kasvaessa ja järjestelmällisen toimintatavan puuttuessa, kokonaiskuva katoaa, tekeminen ehkä rönsyilee tarpeettomiin asioihin, eikä välttämättä tue yrityksen strategiaa. Kokeiluja toki tarvitaan.
 
 
Winmorelta saat palvelun, kun tilanne on päällä tai kun haluat välttää näitä ongelmia ennakoivasti ja varmistaa, että organisaatio on valmis kasvuun.

Tilaa uutta potkua bisnekseen! Sen jälkeen joko kokonaisvaltaisesti tai osasta toimintaa, Leanin ja Agilen avulla:

  • analysoimme tarpeet, toiminnan ja laatutason sekä edistymisen seurannan
  • ainakin suunnittelemme, mutta myös toimeksiannosta riippuen teemme toiminnasta sujuvaa:
  • käymme läpi organisaation laatutason ja määrittelemme keinot laadukkaan ja tarkoitustaan vastaavan lopputuloksen luomiseksi
  • karsimme kaikki rönsyt pois niin prosesseista kuin odotettavasta lopputuloksestakin, kehitämme prosesseja
  • kehitämme jatkuvan parantamisen toimintatapoja ja luomme oppivan organisaation, joka myös tuottaa innovaatioita

 
Halutessanne Winmorelta saa myös palvelun ISO 9001:2015 standardin mukaisen sisäisen auditoinnin kehittämiseksi, jonka avulla joko hankitaan tai säilytetään laatusertifikaatti. Vaikkei yritys omaisi tai hakisi laatusertifikaattia, ISO 9001:2015 tarjoaa hyvän työkalun erinomaisen laadun järjestelmälliseksi tuottamiseksi. Winmore käyttää ao. standardia laatuun liittyvien palvelujensa pohjana ja näin asiakas saa kuitenkin aina soveltuvin osin ISO 9001:2015 -yhteensopivia toimintatapoja ilman lisäkustannuksia.

Kun työmme on tehty varmistamme, että teillä on eväät jatkaa kehitystyötä myös jatkossa.

Pidempään toiminnassa olleelle yritysasiakkaalle ”Uutta potkua bisnekseen!” -palvelu on tarjolla osana KeepUp-konsultoinnin kokonaisvaltaista organisaation Lean & Agile -muutosta. Ikä on vain numeroita, koskaan ei ole liian myöhäistä oll reStartup ja kehittää uutta.

Winmorelta voit tilata hankejohdon, avainhenkilöidenne tueksi sparrausta tai vaikkapa workshoppeja. Osissa tai isompana kokonaisuutena. Mikä on tarpeenne?
 
 

Ota yhteyttä ja tilaa ilmainen alkukartoitus!

Puh. +358(0)40 621 6868 / asiakaspalvelu@winmore.fi
Tai täytä oheinen yhteydenottopyyntö-lomake.