Pitkään ja hartaasti suunniteltu hyväkin prosessi vanhenee haittatekijäksi, jos sitä ei rakenneta muutosvalmiiksi. Maailma muuttuu jatkuvasti, teknologiat, työkalut ja työtavat kehittyvät, asiantuntemus ja kokemus lisääntyy, asiakastarpeet ja mielipiteet muuttuvat. Kiveen hakattu prosessi, joka ei mukaudu, toimii lähinnä asiakkaita ja työn tekijöitä turhauttavana toiminnan hidastajana. Puhumattakaan tilanteesta, jossa prosessi on alkujaankin ollut yksinkertaisesti vain huono.

Vähitellen kaikki osapuolet löytävät keinot tehdä tarpeellisia asioita ohi prosessin ja sitä tukevan tietojärjestelmän. Samalla ylimääräistä ja täysin arvoa tuottamatonta aikaa kuuluu siihen, että tämän toimimattoman prosessin tarpeita kuitenkin ylläpidetään (esim. klikkaillaan tietojärjestelmässä kentät jälkikäteen kuntoon tai täytetään joku tarpeeton lomake).

Olisiko sitten turvallisempaa tai kokonaisuuden kannalta nopeampaa unohtaa prosessit kokonaan? Ja edetä vain reaktiivisesti? Ei, koska työtä jäisi piiloon, kehittyminen olisi vaikeampaa, laatua olisi vaikeampi kontrolloida, turhan työn tekemisen määrä olisi mysteeri, työympäristö olisi turvattomampi ja tehottomampi ynnä niin paljon muuta. Eli ei kannata odottaa kontrolloimattomasta lähestymistavasta pelastusta.

Laitetaan prosessit kuntoon ja kuvatuiksi – tehokkaasti, ketterästi ja edistymiseltään näkyväksi.
Järjestelmällisyyttä laatujohtamiseen saatte myös ketterämmäksi uudistetun ISO 9001:2015 laatujärjestelmän avulla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Ratkaisumme.

Voikukka